Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bottnaryds Idrottsförening
Est. 1929

Hinderbanan
Hinderbanan är under uppbyggnad och INTE klar för att användas ännu.
Vissa hinder är inte förankrade fullt ut vilket kan innebära risk för personskada

Så tills det att vi går ut med information från BIF är det inter tillåtet att använda hinderbanan.
Styrelsen
Friidrott
Artikel om Bottnarydskastet på förbundets hemsida
2020-04-06 11:24, Friidrott
Svenska Friidrottsförbundet  har på sin hemsida skrivet en lång artikel om vår tävling Bottnarydskastet, om dess historia, utveckling under de 21 åren vi arrangerat tävlingen samt hur "lilla Bottnaryd" kan lyckas med att arrangera en sådan tävling med stora internationella startfält.

Anledningen till den djupgående artikeln är för att vi fick Friidrottsgalans hederspris 2019.


Uppdaterat system
2020-03-09 14:12
Hej medlemmar.

Styrelsen har beslutat att utvidga samarbetet med Sportadmin och vi kommer därmed att uppgradera vår medlems och faktureringsmodul. 
Anledningen till att vi gör detta är att det innebär en stor minskning av administrativt arbete gällande ekonomi, medlemshantering och fakturering.
Samt att det blir fler och bättre funktioner för ledare och medlemmar.

Detta kommer att innebära för dig som medlem/ledare att du kommer bland annat att få:

  • fler funktioner i telefonen som ex bokningar, aktivitetsrapportering
  • elektroniskt medlemskort
  • utvidgade möjligheter till att betala ex medlemsavgifter
  • bättre möjligheter att själv kommunicera till och från förenigen 

Vi kommer att implementera detta under våren 2020 och kommer att erbjuda utbildning till alla som vill/har behov av detta. 
Återkommer med mer information i anslutning till detta.

Pierre Figéus
Arbetsgrupp första mötet framskjutet
2020-03-09 14:00
Hej.
Styrelsen verksamhets förslag klubbades igenom på årsmötet.
Förslaget handlar om att vi vill komma igång med en förflyttning mot en mer verklighetsnära 2021 och att bli en attraktiv 100 åring 2029.

Det går ut på att i tre olika arbetsgrupper jobba dedikerat med tre områden. 
1: Styrnings och lednings organisation 
2: Effektiv organsiation för underhåll och drift.
3: Utveckla BIF kraftfullt till 2029 

Vill du vara med och bidra i någon av ovan arbetsgrupper? 
datum och tid är ändrat pga Corona, och vi återkommer med nytt datum så snart som möjligt

Har du frågor kontakta Pierre 0708-67 86 96 eller Fredrik 0731-56 47 48
Välkommen
Friidrott
Hederspris vid Friidrottsgalan
2019-12-25 23:21, Friidrott
Den 29 november hölls 2019-års friidrottsgala på Berns salonger i Stockholm. Där fick Bottnarydskastet årets hederspris! 

Årets Hederspris: Bottnarydskastet
Motivering: Det är en egentligen helt osannolik företeelse: En årlig kasttävling för inte bara nationell utan även internationell elit ända upp i absolut världsklass mitt ute i ”Smålandsskogarna”. Fjärran från glamouren på galatouren bjuds alltså världsfriidrott varje år i Bottnaryd, ett samhälle med ca 700 innevånare drygt två mil väster om Jönköping.


Digital närvaroregistrering
2019-12-13 13:25
Digital närvaroregistrering

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen (RS) blir det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020.

Beslutet innebär att förening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

Medlemsavgift 2020
2019-12-13 13:09
BIF kommer i början av Januari att skicka ut medlems avgiften för året 2020.

Vid betalning är det viktigt att man anger fakturanummer och inget annat som OCR nummer. Vid familjemedlemskap är det viktigt att alla i familjen också är inskrivna som medlemmar. Komplettera på hemsidan vid behov.

Nya medlemmar ansöker om medlemskap på vår hemsida och får därefter ett mail med inbetalningskort och nödvändiga instruktioner.


Medlemsavgift: Vuxna 200:-      Ungdom(t.o.m 19 år)/Pensionär 150:-                Familj 400:-

Alla välkomna på lördag!!
2019-08-27 13:25
 
Nyheter från vår verksamhet
Orientering, 21/05 20:51 
Orientering, 16/05 20:23 
Orientering, 16/05 20:09 
Friidrott, 01/01 21:47 
Friidrott, 25/12 23:21